Slot Deposit Pulsa Sihokitoto Main Slot Hoki 4D Mudah Jackpot Terlengkap

XE CUỐN ÉP RÁC ISUZU FVZ34QE4(A)/URENCO9.XL - Urenco9

0984885810

XE CUỐN ÉP RÁC ISUZU FVZ34QE4(A)/URENCO9.XL

Mã sản phẩm : XL
Sản xuất bởi : Nhật Bản + Việt Nam (Urenco 9)
Bảo hành : 18 tháng
Tình trạng : Còn hàng
Ứng dụng : Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn lớn (Quận, huyện, thị xã) với năng lực thu gom & vận chuyển lớn