Ngày 13 tháng 5 năm 2024, tại hội trường lớn công ty CP công nghiệp môi trường 9 – Urenco 9 (KCN Phú Minh, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Tham dự đại hội có các đại biểu là thành viên hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty, ban kiểm soát cùng các quý cổ đông đã và đang làm việc tại công ty CP công nghiệp môi trường 9 – Urenco 9.

Sau 2h làm việc khẩn trương, đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đồng thuận với bản báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Đại hội cũng phê chuẩn thay đổi 01 thành viên hội đồng quản trị.

Dưới đây là 1 vài hình ảnh về đại hội: