Ngày 18 tháng 06 năm 2016, Bàn giao xe cuốn ép rác 6m3 HINO WU342L NKMTJD3 cho Ban Quản lý

các công trình công cộng Huyện Tân Sơn.

Một số hình ảnh của buổi bàn giao: