Thiết kế độc quyền phù hợ với tho gom chất thải trong các ngõ hẹp
Thuận tiện khi vận hành - Hiệu quả cao