Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2019;

Tại Hội trường tầng 3 Công ty CP công nghiệp môi trường 9 – URENCO9.

Hội nghị toàn thể Người Lao động năm 2019 của Công ty URENCO9 đã diễn ra và thành công tốt đẹp:

Thành phần khách mời:

Các đồng chí đại diện Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO):

– Đ/c: Đoàn Hồng Quang – Trợ lý Hội đồng thành viên, tổ trưởng tổ Quản lý vốn Nhà nước của URENCO tại URENCO9

– Đ/c: Nguyễn Như Đại – Cán bộ Phòng Tổ chức lao động.

Và các đ/c trong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty URENCO9.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký:

Hội nghị đã biểu quyết bầu ra Đoàn Chủ tịch để điều hành Hội nghị là các đ/c:

– Đ/c: Nguyễn Duy Cường – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT URENCO9

– Đ/c: Nguyễn Tuyến Nghĩ – Chủ tịch Công đoàn

– Đ/c: Phạm Thu Phương – Cán bộ Công đoàn – XN Chế tạo TBCD

Và thư ký Đại hội là đ/c: Lê Thị Đan – Phó Phòng Tổ chức hành chính

Các nội dung chính báo cáo và tham luận tại Hội nghị:

– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Việt – Giám đốc Công ty – trình bày báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ KT-XH năm 2019.

– Đ/c Nguyễn Tuyến Nghĩ – Chủ tịch Công đoàn – báo cáo công tác Công đoàn năm 2018 và trình bày tham luận về kế hoạch của tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao đời sống CBCNV trong năm 2019.

– Đ/c Nguyễn Trọng Thắng – Cán bộ phòng Kỹ thuật vật tư – trình bày tham luận về nâng cao hiệu quả nghiên cứu thiết kế các sản phẩm mới của Công ty.

– Đ/c Phạm Đức Hiệp – Phó Giám đốc XN Chế tạo TBCD – trình bày tham luận về nâng cao chất lượng công tác sản xuất, đóng mới các SP chuyên dùng của Công ty trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Đại biểu Công ty URENCO là đ/c Đoàn Hồng Quang nhằm động viên, kêu gọi toàn thể CBCNV phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2018 và nỗ lực hơn nữa để khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị 2019 đã đề ra. 

Bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức: giơ tay biểu quyết để bầu ra 03 đ/c trong ban đối thoại Urenco9 năm 2019 là:

– Đ/c: Phạm Văn Duy – Tổ SX số 2 Cơ khí

– Đ/c: Lê Phong Nam – Tổ SX số 4 Cơ khí 

– Đ/c: Hồ Thanh Hoa – Nv Phòng Kinh doanh

Kết luận:

Đ/c Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người Lao động năm 2019.

Hội nghị thông qua biểu quyết, 100% CBCNV Công ty nhất trí với dự thảo Nghị quyết được thông qua.

Hội nghị kết thúc vào 04 giờ 00 phút cùng ngày./.

 

Một số hình ảnh được ghi lại tại Hội nghị:

Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị: