Hồi 09h00 Thứ sáu, ngày 06  tháng 03 năm 2020.

Tại hội trường tầng 2 khu vực Phú Minh – Công ty cổ phần công nghiệp môi trường 9 – Urenco9 đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2020 với các nội dung chính như sau:

 • Ông Nguyễn Thạch Hoàng – PGĐ Công ty chịu trách nhiệm dẫn chương trình, đọc lời khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

 • Đại hội tiến hành bầu Chủ tịch đoàn, gồm 3 người:
 • Ông: Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch HĐQT
 • Ông: Nguyễn Tuyến Nghĩ – Chủ tịch Công đoàn
 • Ông: Phạm Văn Duy – Tổ trưởng Tổ 2 Cơ khí, XN CTTB

* Chủ tịch đoàn đề cử thư ký Hội nghị là Bà: Lê Thị Đan – PTP Tổ chức Hành chính.

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Việt – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ KT-XH năm 2020.
 • Các CBCNV Công ty nhiệt tình tham gia thảo luận, phát biểu góp ý về tình hình SXKD năm 2019 cũng như đề xuất nhiều sáng kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện mục tiêu kế hoạch KTXH của Công ty năm 2020.
 • Ông Nguyễn Trọng Thắng – cán bộ Phòng Kỹ thuật Vật tư trình bày tham luận nội dung quản lý vật tư, vật liệu nhập xuất kho.

 • Ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch HĐQT, đại diện Ban Lãnh đạo Công ty phát biểu về tình hình SXKD năm 2020.
 • Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là Bà Nguyễn Thị Lan Hương – TP Tổ chức Lao động phát biểu ý kiến đóng góp và động viên toàn thể CBCNV Công ty Urenco9 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong công tác lao động, sản xuất, quản lý… trong giai đoạn khó khăn của thị trường năm 2019.
 • Công ty Urenco9 trịnh trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cán bộ cấp trên, đồng thời hứa sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
 • Bà Lê Thị Đan – Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
 • 100% CBCNV Công ty Urenco9 nhất trí thông qua Nghị quyết.

Hội nghị kết thúc vào 10h30’ cùng ngày./. 

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị: