Sáng 7-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đi kiểm tra thực địa Dự án thoát nước mưa, nước thải và Quản lý chất thải rắn tại xã Gia Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên. Đi cùng đoàn có lãnh đạo các Sở, ngành, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kiểm tra thực địa thi công dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, đối với các hạng mục công việc dang dở gây ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, hiện nay Ban Quản lý dự án (BQL) đã làm việc với UBND các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, huyện Thủy Nguyên và các phường xã có liên quan đến Dự án, rà soát thống kê tất cả các trường hợp để xử lý dứt điểm trong tháng 6/2019; đối với các Gói thầu A1, A2, A3, A4 hiện BQL đã cùng Nhà thầu, tư vấn giám sát rà soát các hạng mục điều chỉnh bổ sung thiết kế dự kiến trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh; đối với Gói thầu B thì BQL rà soát, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự kiến tháng 7 BQL sẽ lựa chọn được nhà thầu thực hiện; đối với Gói thầu G: hiện BQL phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế, giám sát và Nhà thầu cùng UBND huyện Thủy Nguyên lập hồ sơ điều chỉnh giảm ảnh hưởng tối đa tới kiến trúc, kết cấu công trình nhà ở, BQL sẽ thẩm định phê duyệt theo đúng quy định.

Qua kiểm tra thực địa tại xã Gia Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhận định trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị liên quan rất cố gắng đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình xây dựng điều hành công việc tiến triển rất rõ rệt; hoan nghênh, biểu dương huyện Thủy Nguyên, xã Gia Đức, xã Gia Minh trong thời gian qua tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong GPMB của Dự án, khu cách ly còn 18 hộ, gói thầu G giờ chỉ còn 4/1107 hộ.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố hoan nghênh và ghi nhận ý kiến của cơ quan tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đề nghị các cơ quan tư vấn tiếp tục làm hết trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình.

Đề nghị các Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn bảo đảm chất lượng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong khuôn khổ thực hiện cam kết quốc tế giữa Việt Nam – Nhật Bản. Với đề nghị về thay đổi vật liệu xây dựng, BQL và Nhà thầu thống nhất xử lý, báo cáo đảm bảo yếu tố kỹ thuật và giá cả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu, từ nay tới ngày 15-6, BQL và huyện Thủy Nguyên tiếp tục tuyên truyền vận động, xử lý kỹ thuật, tiếp tục GPMB giải quyết những điểm chốt cuối cùng; đề nghị BQL và Công ty Điện lực Thủy Nguyên triển khai theo phương án đã thống nhất, đảm bảo an toàn lưới điện và mặt bằng cho bên thi công.

Đồng chí giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố và BQL thống nhất phương án báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị BQL và các Sở, ngành chủ động họp với JICA sớm nhất; Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét đưa vào kỳ họp gần nhất để xử lý kịp thời; đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, đánh giá trách nhiệm các Sở, ngành báo cáo UBND thành phố trong tuần tới.

Bên cạnh đó, đề nghị BQL phối hợp với các Nhà thầu xác định, đánh giá lại khối lượng công việc thực hiện thanh toán cho Nhà thầu theo đúng hợp đồng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và an toàn cho người dân trong khu vực dự án; đề nghị các bên kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Nguồn: http://www.anhp.vn