Slot Deposit Pulsa Sihokitoto Main Slot Hoki 4D Mudah Jackpot Terlengkap

4.2 - Urenco9

0984885810

urenco 9 – Vì môi trường

xanh - sạch - đẹp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 9 – URENCO 9 Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản xuất phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành môi trường. Với kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thu gom và vận chuyển và xử lý rác thải cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ, máy móc thiết bị đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường: XANH – SẠCH – ĐẸP

Xem thêm

Hoạt động Urenco 9

Hoạt động công ty urenco 9