Tuyển công nhân sửa chữa ô tô

(27-10-2018)

Tuyển nam công nhân

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng!

(26-10-2018)

Ngày 3/07/2016 bộ phận bảo hành và chăm sóc khách hàng của Công ty URENCO 9 phối hợp với đội bảo hành Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ khí ô tô Việt Đăng đã phối hợp kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho 02 xe chuyên dùng chở rác thùng rời hooklift Hino FM8JNSA/PHUMINH-HL6S.

Bàn giao xe

(26-10-2018)

Công ty URENCO 9 tổ chức nghiệm thu, bàn giao 01 xe chuyên dùng hooklift Hino FM8JNSA/PHUMINH-HL6S cho khách hàng là CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH theo hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên.